top of page

Oppas / Nanny

Image by Valeria Zoncoll
Blije baby

Zonder zorgen met kids op vakantie?

Bij Babywinkel Bonaire boek je nu een oppas die de gehele / gedeelte van de vakantie voor jouw kinderen zorgt. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken. Mogelijk vanaf 1 nacht tot zoveel weken dat nodig is.

Prijs op aanvraag

Carefree holiday with kids?

At Babywinkel Bonaire you can now book a babysitter who will take care of your children for the entire / part of the holiday. Contact us to discuss the possibilities. Possible from 1 night to as many weeks as necessary.

Price on request

Our Services

1

Evening babysitter / Avond oppas

A party or going out together?

Our nannies can take over the care in the evening and put your child to bed. For example, you can go on a date.  

Een feestje of samen op pad?

Onze nanny's kunnen 's avonds de opvang overnemen en uw kind naar bed brengen. Je kunt bijvoorbeeld op date gaan.

2

Weekend Nanny

Weekend babysitter whole weekend or 1 day everything is possible

Weekend oppas gehele weekend of 1 dag alles is mogelijk

3

Vacation babysitter / Vakantie oppas

A holiday nanny is available for your family during your entire holiday. And will take care of the children on the spot. This also gives you complete freedom, while you will have a pleasant time with the little ones. The holiday nanny has been extensively screened and has a lot of experience in babysitting. In addition, the travel nanny usually speaks several languages

 

Een vakantie nanny is uw gehele vakantie beschikbaar voor uw gezin. En zal ter plekke voor de kinderen worden gezorgd. Hierdoor heb jij ook echt helemaal vrij, terwijl je een gezellige tijd met de kleintjes zult hebben. De vakantienanny is uitgebreid gescreend en heeft veel ervaring met oppassen. Daarnaast spreekt de travel nanny doorgaans meerdere talen

A holiday nanny can make your holiday with children even more fun! Because the nanny takes care of many tasks, you can relax and do fun things. The nanny on vacation not only looks after the children, but can also take on other tasks. Think, for example, of preparing breakfast or shopping. And if you would like to go out for dinner with your partner, the nanny will stay with the children in the hotel or holiday home. You agree in advance with the holiday nanny which tasks she will perform during the holiday, so that you both know where you stand.
Een vakantienanny kan je vakantie met kinderen nog leuker maken! Doordat de nanny veel taken uit handen neemt, kan jij lekker ontspannen en leuke dingen gaan doen. De nanny op vakantie past niet alleen op de kinderen, maar kan ook andere taken op zich nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bereiden van het ontbijt of boodschappen doen. En als je graag met je partner een avond uit eten wilt gaan, blijft de nanny samen met de kinderen in het hotel of vakantiehuis. Je spreekt van tevoren met de vakantienanny af welke taken zij tijdens de vakantie zal verrichten, zodat jullie beiden weten waar jullie aan toe zijn.

Robb Walters

bottom of page